હું ગુજરાતી !!! community's profile image

હું ગુજરાતી !!!

Members icon

3

Posts icon

3

|

Created since Feb 13, 2023

|

By

S

♀️ Feminism
Eco-feminism
Global Feminism
Cultural

"જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. " વિશ્વના દરેક ગુજરાતી ને આમંત્રણ. આવો, સાથે મળીને કંઈક નવું જાણીએ, શીખીએ, શીખવાડીએ તેમજ મન ને હળવું કરીએ. 🙂 અને ખાસ એ કહેવાનું કે... શશશશ.... કોઈ એ ઓળખાણ આપવાની જરૂર નથી .. અને એટલે જ... બેફિકર થઈ ને પોતાના દિલની વાતો, ઈચ્છાઓ, સપનાઓ , જીવન ના સારા-નરસા અનુભવો ની રજુઆત કોઈપણ જાતના સંકોચ વગર, ઉંમર ના તકાજા વગર કરીએ. 🙂

Similar communities

الصحة النفسية  community profile picture
✊ Social Impact

" لست متخصصة وإنما مطلعة " ✨ دمتم سالمين🌼✨more

keep faith on yourself community profile picture
♀️ Feminism

we know that we all are very special. So let's share this filling together more

Urban Chudails community profile picture
✊ Social Impact

more

BB

♀️ Feminism

more

ShetheShakti community profile picture
♀️ Feminism

more

Perfect Storms in Secunderabad community profile picture
♀️ Feminism

more

BK

♀️ Feminism

women menstrual , mental and financial well beingmore

Liveoutloud community profile picture
♀️ Feminism

more

Red Dot Foundation - Safecity community profile picture
♀️ Feminism

more

Trending communities for you

See more iconSee All
Sheskali ram community profile picture
⏲️ Fitness

I provide Opportunity international digital work business success this is the first step you 👈🤝🤙8101667213( rejistaion from free 👈 wonderful income and beautiful lifestyle financiel freedom anytime 🆗👉🥰 your interesting inbox 📥 me contact me 👈🤝🤙more

 Passionate Diary (join in) community profile picture
🍿 Entertainment

this community is to share the things that we are passionate about and allow ourselves to understand and connect with others through storytelling, sharing our real stories with creativity!more

Beauty Womens Talk community profile picture
⚭ Bridal

more

SAYge Real Stories community profile picture
✊ Social Impact

Real stories. Real wisdom.more

Freedom of expression community profile picture
👗 Fashion

more

UU

🪐 Astroscience

more

Freedom Preeti community profile picture
👗 Fashion

☺☺ Sukoon☺☺more

Red Dot Foundation - Safecity community profile picture
♀️ Feminism

more

Entrepreneur helping hand community profile picture
📈 Career

Helping women to start up new businesses or assisting existing businesses. Bringing your future, today. more

love your life community profile picture
⚭ Bridal

more

Trending creators for you

See more iconSee All
Jebunisa's profile picture
Jebunisa
Networking

more

BrandyJ's profile picture
BrandyJ
Networking

I am your mother and an educated. I host several podcast it's a huge passion of mine and I also produce I strongly feel that empathy is the glue of humanity and without it what do we have for understanding one another and being kind of toward another and be never one another is what keeps Us human it's what makes it work and without it what can possibly get better you must hold on to that and remember and show it where it's needed so that people can know what it is and be able to show that same to others connecting and throwing with others is exactly embedded within the foundations of empathy that's how the world gets better so we can understand we don't have to directly know one another we must be that change and it starts with us nothing more nothing less we have to show and be the love of the worldmore

C

CalmOrange_
Accessories

more

1

1919Honest
Celebrity

more

C

Confident_Cheetah
Libido

more

v

vBubblyVan_
Counselling

more

R

RashaK
Libido

more

m

meeta36
Photography

more

A

ATD_ENTPA_Queen
Infants/Toddlers

more

susan_brown_081's profile picture
susan_brown_081
Earning Money

I can teach you how to turn your $150 into $4,500 in 2hours without interrupting your daily activities and it's 100% legitimate and secure TEXT ME IF YOU ARE INTERESTED FOR MORE INFORM WITH THE DETAILS BELOW 👇👇👇👇👇 TEXT SMS: +1 (318) 607-0384 WHATSAPP NO: ‪ ‪+1 (828) 537‑2724‬more