Swayamsiddha - Ek Pahel community's profile image

by PinaKotak on Nov 19, 2022

Members icon

44 members

Members icon

36 posts

આ એક એવી પહેલ છે, જેમાં સ્ત્રી ને જાતે જ કંઈક કરવા પ્રોત્સાહિત કરી સપોર્ટ અને માગૅદશૅન આપવામાં આવે છે, દરેક સ્ત્રી પોતાની કળા/આવડત ને ઓળખી સ્વંય પોતાનું અસ્તિત્વ પ્રસ્થાપિત કરે છે, પોતાની ઓળખ બનાવે છે..જય હો નારી શક્તિ..સ્વંયસિઘ્ઘા

✊ Social Impact
Women Empowerment

Ghar kise ladies ko Ghar par rahkar Kam karne ha to contacte 7339812622

Ghar kise ladies ko Ghar par rahkar Kam karne ha to contacte 7339812622
add reaction icon
comment icon

2

Comment

Comment icon

P

186d

Polite_153_Volcano

commented 186 days ago

yes

add reaction icon

Comment

Answer icon

r

186d

rajnirathore123

commented 186 days ago

yes

add reaction icon

Comment

Answer icon

More Posts Like This

Trending iconTop discussion
Self care ki Sikh sabhi dete hai lekin usse implement karna humesa se mushkil hota hai specially mahilaon ke liye jo pure dinchariya mein busy hote hai. Toh chaliye aaj kuch samay nikalke niche di Gaye worksheet ko bharke...niche di Gaye comment section mein apna javab daal dijiye. Aaj kuch pal khud ke naam
Trending iconTop discussion
#nwome #nwome
Hello Prachi, Good job Keep up the hard work You are beautiful and strong Love, Arthi Sujai Coto Mental Health/ Relationship expert
Trending iconTop discussion
I need some women to work with my online business if anyone interested pls WhatsApp me on 9861973491
Anonymous18d
I am interested todo
me too want some females as I do have sanitary napkin brand and herbal wax powder...... ladies can sell by working from home
Trending iconTop discussion
Your insight into my dominant personality couldn’t have been more accurate. Flexing muscles at the Gateway of India, I embrace the strength within, thanks to your keen perception. Proud to break stereotypes and showcase the power of muscular women. Embrace your strength, break barriers, and own your confidence! #MuscularWoman #StrengthInBeauty #gatewayofindia #embracestrength
Anonymous0d
Hlo mam Rachna Sharma aapse baat huii thi pr dubara kaise contact kru pta hi nhi chal raha hai.
Anonymous11d
@NutritionistHudaShaikh thanks 😍😍
Trending iconPopular opinion
After all, women can achieve anything & everything! 😎 LXME, India's leading financial platform for women, has just raised its first funding from Kalaari Capital- CXXO initiative, Yash Kela- Founders Collective Fund, Amaya Ventures, the family office of Amit Khanna, Capri Holdings, Aditi Kothari of DSP Adiko Holdings and others. Let's financially empower women across the nation and enable them to take charge of their money and lives.✅💰 [Lxme, Kalaari Capital, New Beginnings, Funding Success, Fintech, Women Empowerment, Achievement, Milestone] https://youtube.com/shorts/RQDH7DfwA_o?si=5VyuNUR9690WL-zf #BigAnnouncemen #LXME #kalaaricapital #FundingSuccess #Milestone #WomenEmpowerment #WeHaveJustBegun #achivement #explore #reels #instagram #viral #explorepage #explore #trending #reelkrofeelkro #reelitfeelit #reelsvideos
congratulations 🎉
Trending iconTop discussion
Power and Elegance Unveiled: Woman Bodybuilder in a Saree 💪🏻🌺 Stepping into the beauty of contrasts, here I am, a woman bodybuilder embracing my feminine muscularity in the timeless elegance of a saree. The intricate drape accentuates every sculpted curve, merging strength with grace. This isn’t just a garment; it’s a celebration of the dedication, resilience, and confidence that define my journey. Breaking stereotypes, I wear my muscles proudly, proving that strength and femininity coexist harmoniously. Join me in shattering norms and redefining beauty standards. 💖✨ #MusclesAndSaree #FeminineMuscularity #StrengthInElegance #womanbodybuilding #muscularwomen #womanwholift #muscularity #womanwithmuscles
beautiful ❤️
Jioo 🥳
Trending iconTop discussion
https://wa.link/g2mza2
I need to job
I m interested.
Trending iconTop discussion
ok so this is my first post here, I m happy to be a part of this community where I can connect with women excelling in different fields. I hope I can be helpful in some way and get lots of motivation from you guys. love to all
Welcome to YOUR own space girl💕. If you have a scope of adding more love, happiness , success and satisfaction in life.. nothing better than COTO. I have lived it.. So can vouch for this anytime Ali the time. 😊
Welcome here🤗
Trending iconTop discussion
I need some women to work with my online business if anyone interested pls WhatsApp me on 9861973491
sikun-10d
pls send yes on WhatsApp 9861973491 then further details ke liye ppt. attend karna hai
kindly send the details
Trending iconPopular opinion
صراعات ومشادات وضغوط أسرية توقف التواصل والاستجابات الايجابية اكتشاف الاخرين للمشاكل الاعتراف بعدم ملائمة الطرفين لبعضهما البعض زيادة المشاجرات
صعب قوي

Trending creators for you

See more iconSee All
Jebunisa's profile picture
Jebunisa
Networking

more

4616FriendlyLlama's profile picture
4616FriendlyLlama
Trending

more

s

sikun
Networking

more

v

vernika88
Networking

more

Ema's profile picture
Ema_123
Health Issues

more

Saimaq's profile picture
Saimaq
Earning Money

more

Verina's profile picture
verinawilson
New Mothers

more

Maha's profile picture
drMahaIsmail
New Mothers

more

w

willfuldeejay429
Mehndi/Henna

more

Jyothi's profile picture
Jyothi
New Mothers

more

Trending communities for you

See more iconSee All
SAYge Real Stories community profile picture
✊ Social Impact

Real stories. Real wisdom.more

Urban Chudails community profile picture
✊ Social Impact

more

India's Lesbian Community community profile picture
✊ Social Impact

This blog post will give you some inspiration for celebrating Pride with your online followers by sharing quotes and memes. Also, look no further for ideasWhile the LGBTQ community gears up for in-person events, this group can help you show your pride online. Almost any real-life community can find its analogue online, but the importance of the Internet the lesbian community is profound. LGBTQ people have long found a home on the Internet, connecting with likeminded people all around the country and the world. Online lesbian communities help people feel less alone, especially if they’re not out to their families or can’t safely come out where they live. For as long as online communities have existed, lesbian folks have used them to meet friends, lovers, and build unflappable networks centered around shared pride.more

From Ballet to Panné  community profile picture
✊ Social Impact

I am Gilane El Zahaby plus size model, also, lifestyle blogger. I just want that every woman 👩 knows that she is beautiful 🤩 by soul not by appearance. Just love yourself 😊🩷more

Stay positive with Dr. Maha 💕💪 community profile picture
✊ Social Impact

Dear beautiful ladies💕 You are so unique ,special , powerful and independent ✨ you deserve to be pampered✨ Here we will talk about everything related to health , nutrition , lifestyle and our daily challenges💪 Will answer all your questions ,, sharing experience together and always attracting positivity👌 Dr. Maha shahin * Physician and clinical nutrition consultant *middle east nutrition consultant for Allurion * post bariatric surgery nutrition consultant * obesity management *Head of nutrition team at Osama taha bariatric surgery center more

KL Mona Osman  community profile picture
✊ Social Impact

بتكلم معاكم من قلبي على مواضيع تهمني وتهم كل واحده فينا. كلامي في مجالات كتيره لاني دارسه علم نفس، ودا داخل في كل حاجه في حياتنا💜more

बुलंद आवाज़ community profile picture
✊ Social Impact

यह कम्युनिटी महिलाओं के लिए एक सामुदायिक मंच है, जहां हम महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा, जानकारी और बातचीत करते हैं। हम सभी महिलाओं को संगठित करके उनकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ हम एक-दूसरे को प्रेरणा और समर्थन देते हैं ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और समाजसेवी समाज बना सकें। आइए, साथ चलें और एक आवाज़ बनाएं जो महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान को प्रमोट करती है। 💪💖✨"more

C

✊ Social Impact

more

Safar Women of Delhi NCR community profile picture
✊ Social Impact

more

Feminist of Bollywood community profile picture
✊ Social Impact

more